kraska.net.ua

Политика конфиденциальности магазина Kraska.net.ua

Справжня Політика конфіденційності (далі - Політика) визначає загальні принципи та порядок обробки персональних даних користувачів інтернет-магазину (далі - «Магазин») і заходи щодо забезпечення їх безпеки.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Сторони використовують такі терміни в зазначеному нижче значенні:

Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначеної фізичної особи (Користувача).

Дані - інші дані про Користувача (не входять в поняття персональних даних).

Продавець - Kraska.net.ua: ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СПЄВАКОВА МАРИНА ГЕННАДIЇВНА, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 22240000000086519 від 28.01.2013 року., самостійно або спільно з іншими особами організуючий і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

Користувач - особа, яка має доступ до Магазину за допомогою мережі Інтернет і використовує Магазин.

Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття Персональних даних певній особі або певного кола осіб.

Сайт - сайт, що належить Продавцю і розташований в мережі Інтернет за адресою Kraska.net.ua.

Магазин - сукупність програм для ЕОМ і інших об'єктів інтелектуальної власності Продавця (в тому числі графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін., Інформації (Контенту), що розміщується Продавцемі / або Користувачами. Доступ до Магазину можливий з використанням веб-версії, розміщеної на Сайті за адресою Kraska.net.ua, які надають різний обсяг функціональних можливостей по використанню Магазину, через призначені для користувача пристрої, підключені до мережі Інтернет.

Суб'єкт персональних даних - Користувач (фізична особа), до якого відносяться Персональні дані.

1. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.1. Обробка Персональних даних Продавцем допускається в наступних випадках:

1.1.1 При наявності згоди Користувача на обробку його Персональних даних. Згода дається шляхом реєстрації на сайті Kraska.net.ua.

1.1.2 Персональні дані підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до Законодавства.

2.1. Продавець не розкриває третім особам і не поширює Персональні дані без згоди Користувача, якщо інше не передбачено Законодавством.

2.2. Продавець не здійснює транскордонної передачі Персональних даних користувачів.

2.3. Надаючи Користувачам можливість використання Магазину, Продавець, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач:

2.3.1 Має всі необхідні юридичні права, що дозволяють йому реєструватися і авторизуватися в Магазині і використовувати його;

2.3.2 Усвідомлює, що інформація в Магазині, що розміщується Користувачем про себе, зокрема його прізвище, ім'я, місце розташування в певний момент часу, є або може бути доступною для інших користувачів Магазину і користувачів мережі «Інтернет», може бути скопійована і поширена такими користувачами;

3.3.3 Усвідомлює, що деякі види інформації, передані їм іншим Користувачам, не можуть бути видалені самим Користувачем.

3.4. Продавець не перевіряє достовірність одержаної інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання положень чинного законодавства та / або зобов'язань перед Користувачем.

2. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ

2.1. Продавець збирає і зберігає тільки ті Персональні дані, які необхідні для надання послуг Користувачеві, для здійснення розсилки матеріалів інформаційно-рекламного характеру.

2.2. Продавець обробляє Персональні дані в цілях:

2.2.1. виконання зобов'язань Продавця по розсилці матеріалів інформаційно-рекламного характеру Користувачеві;

2.2.2. для зв'язку з Користувачами в разі необхідності, в тому числі для направлення повідомлень, інформації та запитів, пов'язаних з наданням послуг, а також обробки заяв, замовлень, запитів і заявок користувачів;

2.2.3. для поліпшення якості послуг, що надаються Продавцем;

2.2.4. для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Користувачами;

2.2.5. для проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених персональних даних.

2.3. З метою, зазначених в пп. 2.2.1-2.2.5 Угоди, Продавець обробляє наступні Персональні дані:

2.3.1. Персональні дані, які вводяться Користувачем в Реєстраційній формі при Реєстрації:

2.4. З метою, зазначених в пп. 2.2.1-2.2.5 Угоди, Продавець обробляє наступну іншу інформацію / дані:

2.4.1. Стандартні технічні та інші дані, автоматично отримуються Продавцем при доступі Користувача до Магазину і подальші дії Користувача в Магазині (місце розташування в певний момент часу, IP-адреса, вид операційної системи пристрою Користувача, розділи Магазину відвідувані Користувачем).

2.4.2. Інформація, додатково розміщена Користувачами в Магазині, в тому числі фотографії, коментарі, інша інформація про себе.

2.4.3. Інформація, отримана в результаті дій Користувача в Магазині.

2.4.4. Інформація, отримана в результаті дій інших користувачів в Магазині.

2.5. Відносно Персональних даних та інших Даних Користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.

2.6. Продавець має право зберігати резервні копії Персональних даних та інших Даних, в тому числі після видалення облікового запису Користувача.

2.7. Продавець має право передавати Персональні дані та інші Дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:

2.7.1. Державним органам, в тому числі органам дізнання і слідства, і органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом.

2.7.2. Партнерам Продавця з метою виконання договірних зобов'язань перед Користувачами.

2.7.3. В інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

2.8. Продавець має право передавати Персональні дані та інші Дані третім особам, в наступних випадках:

2.8.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії.

2.8.2. Передача необхідна в рамках використання Користувачем Магазину.

2.8.3. Передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики.

2.9. Продавець здійснює автоматизовану і неавтоматизовану обробку Персональних даних та інших Даних.

2.10. Продавець не несе відповідальності за розголошення персональних даних Користувача іншими Користувачами Магазину і користувачами мережі Інтернет, які отримали доступ до таких даних. Продавець рекомендує Користувачам відповідально підходити до вирішення питання про обсяг інформації про себе, що розміщується в Магазині.

3. ЗМІНА персональних даних

3.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) Персональні дані, інформацію про себе в своєму Особистому кабінеті в Магазині, за умови, що такі зміни і виправлення містять актуальну і достовірну інформацію.

3.2. Користувач в будь-який момент має право видалити Персональні дані.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ персональних даних

4.1. Продавець забезпечує конфіденційність оброблюваних їм Персональних даних / Даних в порядку, передбаченому Законодавством.

5. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА НА ОБРОБКУ персональних даних

5.1. Користувач приймає рішення про надання своїх Персональних даних Продавцю і дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею і в своєму інтересі. Згода на обробку Персональних даних має бути конкретна, поінформована і свідома та надається Користувачем в момент його оформлення замовлення на сайті Kraska.net.ua або по телефону.

5.3. У разі надходження запитів з організацій, що не володіють відповідними повноваженнями, Продавець зобов'язаний отримати попередню згоду Користувача на надання його Персональних даних і попередити осіб, які отримують Персональні дані, про те, що ці дані можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, а також вимагати від цих осіб підтвердження того, що це правило буде (було) дотримано.